rozkręcać


rozkręcać
Rozkręcać spiralę czegoś zob. spirala 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozkręcać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozkręcaćam, rozkręcaća, rozkręcaćają, rozkręcaćany {{/stl 8}}– rozkręcić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozkręcaćcę, rozkręcaćci, rozkręcaćkręć, rozkręcaćcony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozkręcać się – rozkręcić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoistnie ulegać rozprostowaniu, będąc najpierw skręconym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Loki się jej rozkręciły. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozkręcać się — (Zwłaszcza o człowieku lub atmosferze na przyjęciu) Ożywiać się Eng. (Especially about a person or the atmosphere at a party) To begin to be more lively, exciting, or stimulating …   Słownik Polskiego slangu

  • rozkręcić — Rozkręcać spiralę czegoś zob. spirala 1 …   Słownik frazeologiczny

  • rozkręcić — dk VIa, rozkręcićcę, rozkręcićcisz, rozkręcićkręć, rozkręcićcił, rozkręcićcony rozkręcać ndk I, rozkręcićam, rozkręcićasz, rozkręcićają, rozkręcićaj, rozkręcićał, rozkręcićany 1. «rozprostować coś skręconego, zwiniętego spiralnie, splecionego»… …   Słownik języka polskiego

  • rozwijać — ndk I, rozwijaćam, rozwijaćasz, rozwijaćają, rozwijaćaj, rozwijaćał, rozwijaćany rozwinąć dk Vb, rozwijaćnę, rozwijaćniesz, rozwijaćwiń, rozwijaćnął, rozwijaćnęła, rozwijaćnęli, rozwijaćnięty, rozwijaćnąwszy 1. «rozprostowywać coś zwiniętego,… …   Słownik języka polskiego

  • ożywiać się – ożywić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} żywo na coś reagować, zainteresować się czymś; podniecać się, zapalać się, wpadać w zapał : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ożywiać się na widok czegoś. Ożywić się na myśl o czymś. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spirala — 1. Nakręcać, rozkręcać spiralę czegoś «powodować lawinowe narastanie jakiegoś zjawiska, procesu itp.»: (...) wyższe ceny przyczyniają się do wzrostu płac, rośnie więc popyt, który nakręca spiralę inflacji. Wprost 899/2000. 2. Rozwija się spirala… …   Słownik frazeologiczny

  • odwijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odwijaćam, odwijaća, odwijaćają, odwijaćany {{/stl 8}}– odwinąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, odwijaćnę, odwijaćnie, odwijaćwiń, odwijaćnął, odwijaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ożywiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ożywiaćam, ożywiaća, ożywiaćają, ożywiaćany {{/stl 8}}– ożywić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, ożywiaćwię, ożywiaćwi, ożywiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przywracać życie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień